Každý predsa chce vedieť, komu zverí svoj najväčší poklad. A pre deti vo veku od jedného roku sú vhodným zariadením jasle Bratislava . Nachádzajú sa v peknom prostredí v rodinnom dome. Toto súkromné zariadenie poskytuje služby na vysokej úrovni a vďaka možnosti individuálneho prístupu dokáže v mnohom viac než štátne zariadenia. Kritériá pre jeho prevádzku sú prísne a tiež dodržiava výchovné a vzdelávacie programy. Deti sa tu naučia, prípadne si utvrdia návyky z domu z hľadiska hygieny či pravidelného denného režimu.

Doba prevádzky

Na webových stránkach nájdete údaje, ktoré hovoria o celodennej starostlivosti o vašich potomkov. Možnosťou je aj opatrovanie vo večerných hodinách. To je treba vždy dopredu dohovoriť, pretože nepatrí ku každodennému programu. Podobne sa rýchlo zorientujete aj v cene, ktorú požaduje za služby. Nie je nijak vysoká, keď si uvedomíte, čo všetko z  ponuky môžete využiť. Nespornou výhodou zariadenia je možnosť pobytu vonku a to na bezpečnom mieste v záhradke, ktorá je oddelená od verejne dostupných priestorov. Stravovanie a hygienické zázemie na výbornej úrovni patrí už k požadovanému štandardu.